Smart overvåking av avlingen min, gjør at jeg velger Agdir

- Gurine Seland


Det har vært en spennende utvikling å spore hos Agdir den senere tid. Jeg har vært med som en av flere piloter i prosjektet, og har dermed fått førstehåndskunnskap om løsningen. I mitt virke som produsent av bringebær er det særlig to ting som er helt avgjørende for en god avling; temperatur og fuktighet. Jeg driver med produksjon i potte, noe som gjør at prosessen er spesielt sårbar for endringer i klimatiske forhold. Det er detaljene som teller i denne type produksjon, og det er nettopp disse detaljene Agdir har klart å demme opp for - i en digital utgave.

 

Vi må alltid ligge foran

Når vi valgte å bli med i et pilotprosjekt, på oppdrag fra Agdir, var det med et utgangspunkt som ikke ga noen klar indikasjon på at vi hadde behov for en digital løsning. Etter å ha anvendt løsningen over tid, og sett hvilke muligheter dette gir, kan jeg trygt anbefale Agdir til alle som driver innen jordbruk. Muligheten for overvåking er kanskje den mest opplagte muligheten for å velge Agdir. Det er veldig tidsbesparende, og svært betryggende, å kunne iverksette tiltak mot både tørke- og temperaturendringer uten å være fysisk tilstede. All relevant informasjon blir levert i lomma, direkte til telefonen.

 

Brukervennlighet er viktig

Under utviklingen, og tilretteleggingen fra Agdir, har vi opplevd menneskene bak løsningen som både lydhøre og serviceminded. Det har gitt oss muligheten til å påvirke brukervennligheten til å bli skreddersydd våre forventninger og ønsker. Måten Agdir er utviklet på, og som nå er implementert i vår produksjon, er både lett å lære og lett å bruke. Vi ser flere fordeler ved å bruke Agdir, utover det å ha kontroll på temperatur og fuktighet. I det daglige arbeidet har vi for eksempel endret fokus fra rapportering på papir til digitale løsninger. Det er en kostnadseffektiv måte å drive business på, både når det gjelder tidsbesparelser i forbindelse med utarbeidelse av rapporter, men også når det gjelder gevinsten vi oppnår ved større kontroll under produksjon.

Scroll down