Agdir

Agdir Varde

Sensor-teknologi som henter informasjon om tilstanden i åkeren, til enhver tid.


Faktorer som jordfuktighet, jordtemperatur, luftfuktighet og lufttemperatur er viktige kriterier for å gjøre de riktige tiltakene for din avling. Resultatene leveres direkte til deg, via vår programvare, slik at den enkelte bonde får et utvidet beslutningsgrunnlag.

I praksis betyr det tilgang til kritisk informasjon kontinuerlig. Kombinert med funksjoner for å effektivisere dataflyt via en brukervennlig tilgang til journalføring, dokumentasjon og god oversikt ved rapportering til offentlige myndigheter, gir dette et godt grunnlag for effektivisering.

Agdir Varde måler 6 parametere døgnet rundt:

  • Lufttemperatur
  • Luftfuktighet
  • Barometrisk trykk
  • Jordfuktighet, 0-15cm under bakken
  • Jordfuktighet, 15-30cm under bakken
  • Jordtemperatur

Alle disse parameterne forteller deg som bonde noe om vekstvilkårene til dine kulturer. Ved å vite hva disse er til enhver tid, uansett hvor du befinner deg, kan du sette inn tiltak på riktig tidspunkt. Tilbakemeldingene fra våre kunder er at Agdir Varde gir oversikt, kontroll og trygghet som ikke har vært mulig å innhente tidligere. Vi hjelper dermed bonden til å ta enda bedre avgjørelser for økt effektivitet og et bedre resultat. Effektivt jordbruk er vårt beste argument for våre løsninger.

Agdir Varde

Agdir Varde

Engangskost pr. enhet

12990,- eks. mva.

Forutsetninger (alle priser er eks. mva.)

Drift- og vedlikeholdsavtale

Agdir Journal

1490,- pr. enhet og år

990,- pr. år

Totalpris for 1 stk. Agdir Varde er 15 470,- første året (12 990,- + 1490,- + 990,-). Påfølgende sesonger koster 2480,- pr. år (Drift- og vedlikeholdsavtale, 1490,- + Agdir Journal, 990,-). Alle priser er eks. mva. 


Kjøp nå

Meld din interesse

Scroll down