Agdir Varde

Agdir Varde er enkel og brukervennlig sensorteknologi som overvåker avlingen for deg.

Faktorer som jordfuktighet, jordtemperatur, luftfuktighet og lufttemperatur er avgjørende for avlingen din. Agdir Varde er en sensorteknologi som henter informasjon om tilstanden i åkeren din, til enhver tid. Resultatene får du umiddelbart. Du får en mer komplett oversikt og et bredere beslutningsgrunnlag for å kunne optimalisere produksjonen din. Med Agdir Varde får du kontinuerlig tilgang til kritisk informasjon. 


Agdir Varde måler 6 parametre døgnet rundt:

- Lufttemperatur
- Luftfuktighet
- Barometrisk trykk
- Jordfuktighet, 0-15cm under bakken
- Jordfuktighet, 15-30cm under bakken
- Jordtemperatur


Alle disse parametrene forteller deg som bonde noe om vekstvilkårene til dine kulturer. Du får full oversikt, uansett hvor du befinner deg, og du kan du sette inn riktig tiltak på riktig tidspunkt. Dette vil gi bedre avlinger.

Våre kunder sier at Agdir Varde bidrar til å gi oversikt, kontroll og trygghet på en måte som ikke tidligere har vært mulig. Vi hjelper deg som bonde med å ta enda bedre avgjørelser for økt effektivitet og bedre resultat.

Pris pr. enhet

14990,- eks. mva.

Forutsetninger (alle priser er eks. mva.)

Drift- og vedlikeholdsavtale 1990,- pr. enhet pr. år

Totalpris for 1 stk. Agdir Varde er 16 980,- første året (14 990,- + 1990,- ). Påfølgende sesonger koster 1990,- pr. år (Drift- og vedlikeholdsavtale, 1990,-) Alle priser er eks. mva. 

Scroll down