Agdir Journal

Agdir Journal er en app som er utviklet for at du som bonde skal kunne bruke mindre tid på kontorarbeidet.


For å kunne ha god oversikt ved rapportering til offentlige myndigheter, er det viktig å holde journalføringen av din gardsdrift kontinuerlig oppdatert. Agdir har fokus på å utvikle gode og brukervennlige løsninger som sikrer at du får unnagjort journalføringen raskt og effektivt.
Med vår løsning er det enkelt å journalføre mot ett eller flere skifter samtidig. Dette vil spare deg for mye tid. Dine data ligger trygt lagret og er samtidig tilgjengelige på din mobiltelefon, uansett hvor du befinner deg.


Med Agdir Journal vil du som bonde spare tid på kontorarbeid og få en enklere hverdag.

Pris pr. år: 990,- eks. mva.

Funksjonalitet

Scroll down