Avansert teknologi. Enkel funksjonalitet

Agdir har løsninger som legger til rette for en betydelig enklere arbeidsdag, med fokus på bondens krav til kvalitet.

Agdir Varde

Agdir Varde er enkel og brukervennlig sensorteknologi som overvåker avlingen for deg.

Agdir Journal

Agdir Journal er en app som er utviklet for at du som bonde skal kunne bruke mindre tid på kontorarbeidet.

Bedre avlinger

Kvalitet er et nøkkelord i jordbruket, og økt kontroll på de kritiske faktorene er etterspurt. Vi gir deg muligheten til å kontrollere avlingene slik at du hele tiden sørger for at den gode kvaliteten opprettholdes. Innhenting av essensielle nøkkeltall om temperatur og fukt, målt i sanntid, gir deg muligheten til å iverksette eventuelle tiltak. Historisk- og reell faktainformasjon i nåtid fører til økt kvalitet på avlingene.

Reduserte kostnader

Kostnadseffektiv drift er hele tiden i fokus, både når det gjelder bruk av tid og utstyr. Når du har kontroll på effektivt vannforbruk, antall maskin- og arbeidstimer, får du muligheten til å drive mer lønnsomt. Effektive arbeidstimer frigjør tid til optimalisering av andre oppgaver, slik at du får både tid til og økt kontroll på de ulike arbeidsoppgavene.

Økt Produksjon

Ved bruk at våre løsninger ligger alt til rette for riktig frekvens for vanning. Korrekt vanningsmengde og kontrollert frekvens gir beviselig økt avling. Når du får kontroll på den faktiske temperaturen, i tillegg til fukt målt under jordoverflaten, kan du agere uten selv å ha vært fysisk tilstede. Overvåkning av jordområder langt unna gir økt driftsradius og bidrar til kontroll på produksjonen, uavhengig av avstand.

Mindre kontorarbeid

Kontorarbeid innen jordbruk fører ofte med seg dobbeltarbeid. Manuell registrering, loggføring og rapportering kan du nå gjøre digitalt. Med all nødvendig informasjon, nøkkeltall og ferdig malverk for rapportering, får du muligheten til å redusere antall timer på kontoret. Nå kan du samle administrativt arbeid direkte i mobilen, for overvåking og rapportering.

 

Scroll down