Rapporter

I Agdir Journal kan du raskt og enkelt ta ut rapporter fra alle journalføringer, til eget bruk eller ved revisjon.

Scroll down