Jordbearbeiding

Her journalfører du alle aktiviteter knyttet til jordbearbeiding av dine skifter. F.eks pløying, steinraking, etc.

Scroll down