Høsting

Registrer når dine forskjellige kulturer ble høstet. Det er også mulighet til å få med viktige faktorer som mengde og kvalitet.

Scroll down